facebook twitter

Udgiften til politilønninger er faldet med 134 millioner siden 2013, til gengæld har andre faggrupper øget den samlede lønudgift i politi- og anklagemyndighed med 410 millioner kroner i løbet af de seneste fire år. Rigspolitiet står for halvdelen af den stigning.

20 politikadetter begyndte primo december på at uddanne sig til politibetjente via et tilpasset semester 2 på politiets basisuddannelse. Kadetterne skal passe deres grænsejob samtidigt med, at de videreuddanner sig. Det undrer dog flere, at kadetterne får så hurtig adgang til politiuddannelsen, i stedet for at aflaste politiet ved grænserne. Men det er der flere årsager til, forklarer politiinspektør Peter Ekebjærg fra Rigspolitiets National HR-Partner.

For nogle måneder siden blev Den lille Havfrue overhældt med rød maling og foran statuen havde aktivister skrevet: ”Forsvar de færøske hvaler”. Vandalismen skrev sig ind i en lang række af hærværksforsøg rettet mod Danmarks mest ikoniske statue. Vandalismen har haft sin egen besynderlige historik, der til tider har sat befolkningens sind i kog – og det i et omfang man kun har set med få andre kriminalsager.

Forskning: Politifolk, der patruljerer alene, udsættes oftere for overfald

Det er måske logik for burhøns, men nu understøtter en undersøgelse også, at det er farligere at passe jobbet som politimand/-kvinde, hvis man patruljerer alene frem for i par.

Det skriver udenlandske politiblade

Politiforum - Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Polizei - Tyskland

Mere end 1.700 fuldtidsansatte politifolk. Så meget kostede indsatsen i forbindelse med fodboldkampe tysk politi i den forgangne sæson. Det er en stigning i forhold til sæsonen før. Og det får det største tyske politiforbund, GdP, til at råbe vagt i gevær. For fodbolden gnaver så dybt i politiets timeregnskab, hvor der allerede prioriteres hårdt og skæres i kerneydelser. I følge forbundet burde klubberne komme mere på banen, når det handler om at identificere voldelige fans, samt at domstolene straks burde skride ind med straffe. Det er især væksten i brug af pyroteknik samt voldelige sammenstød mellem hooligans, som får tysk politi til at afsætte større ressourcer til fodboldkampe

Civile efterforskere i svensk politi

Den svenske politiregion Nord har netop ansat 25 civile efterforskere for at hjælpe det kriseramte politi med at komme i bund med sagerne. De civile efterforskere er ansat på tre-års kontrakter. Typisk er lønnen højere end for uddannede politifolk med få års anciennitet. Ansættelserne møder dog kritik fra det svenske politiforbund, som hellere havde set pengene brugt på at stoppe flugten fra svensk politi, hvor næsten tre politifolk dagligt forlader arbejdet i utide på grund af utilfredshed. Også i England betyder manglen på efterforskere, at der der stigende grad flere steder ansættes civile i stillingerne.

Rigspolitichefen: Nu gælder det udvidelse af politistyrken 8/12-2017

Udviklingen i politiets lønudgifter er en logisk konsekvens af de krav, der har været stillet til politiet siden 2009. Det vil sige effektiviseringer og flere kompetencer hentet udefra, eksempelvis i form af it-ingeniører, økonomer og magistre. Et billede som går igen i alle europæiske lande. Derfor falder den samlede lønudgift til politifolk, samtidig med at andre faggrupper trækker større veksler på budgettet.
- Nu gælder det udvidelse af politistyrken. Den er i gang, siger rigspolitichefen.

IT: Vestegnen har fået styr på drift og sagsbunker 6/12-2017

Vestegnen har gennem tre måneder været pilotkreds for nye sags- og driftsstyringssystemer, som i løbet af 2018 skal rulles ud i alle landets kredse. Tilfredsheden er stor. Systemerne bliver rost for deres brugervenlighed, hurtighed og overblik. ”Gode arbejdsredskaber, som kan gavne drift og arbejdsmiljø, hvis de ikke misbruges til at benchmarke politifolk”, lyder konklusionen.
Der er tale om noget så sjældent som en it-succes i politiet.

Kropskameraer kan ødelægge dialogen 16/11-2017

I Aarhus har lokalpolitiet næsten syv års erfaring med brug af kropskameraer i udsatte områder.
- Det kan være et godt redskab, men det ville være katastrofalt, hvis vi skulle bære dem konstant, for det ødelægger dialogen med borgerne, fortæller politikommissær Jens Espensen, der er ansvarlig for indsatsen.
Ifølge ham bruger politiet kun kameraerne yderst sjældent, og når der er et klart behov.