facebook twitter
Citat
f

Chefpsykolog om arbejdsvilkår

- Især mellemlederne har et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Som en følge af djøf-kulturen er der meget lille rum til at udvise empati. Der skal i stedet måles på alt, og den eneste vej til at få flere stjerner på skuldrene i dansk politi er at drive forandringsledelse – på bekostning af medarbejderne

"Surrealistisk og overvældende". Det er de første ord, der melder sig hos Jens Møller Jensen, leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, når han skal betegne interessen for efterforskningen af drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Efter mere end 20 år som chefpsykolog i Rigspolitiet er 62-årige Bjarne Frøslee Ibsen stoppet. Det var ikke hans egen beslutning. Rigspolitiet ønskede ikke at forlænge hans kontrakt.
- Argumentet var blandt andet, at man ikke længere ønskede en faglig profil som leder af psykologtjenesten, men en ressourcestyrende profil. Respekten for fagligheden kan efterhånden ligge på et meget lille sted i Rigspolitiet. Forandringer er blevet Gud, og det er medarbejderne, der i sidste ende betaler prisen. Arbejdsmiljøet og trivsel er i bund, mener Bjarne Frøslee Ibsen.

DANSK POLITI nr. 5 udkommer på tryk i uge 43. Politiets eget fagblad kan dog allerede fra i dag læses digitalt her på hjemmesiden.

Forskning: Samarbejdsviljen ryger, når mødet med politiet opfattes uværdigt

Mange unge med minoritetsbaggrund anerkender i bund og grund, at politifolk blot passer deres arbejde, og at det har konsekvenser, hvis man bryder loven. Der er dog et stort men. For hvis de unge føler, at de bliver ydmyget eller provokeret i mødet med politiet, hvis de for eksempel bliver kropsvisiteret på åben gade, eller politiet taler til dem i en nedladende tone, så fordufter lysten til at samarbejde som dug for solen. Det viser et delresultat i et treårigt forskningsprojekt fra Center for Rusmiddelforskning under Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Det skriver udenlandske politiblade

Politiforum - Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Polizei - Tyskland

44.000 ud af 215.000 tyske politifolk vil gå på pension frem mod 2021. Sådan lyder advarslen fra det tyske politiforbund GDP. Samme pensionsbølge vil i øvrigt ramme anklagemyndigheden og dommerstanden. Advarslen kommer på et tidspunkt, hvor Tyskland mangler politifolk og styrketallet løbende er faldet gennem de senere år. Derfor har man også valgt at øge optaget på den tre-årige politiuddannelse. 56.000 nyuddannede politifolk vil således stå klar i 2021. Men i følge GDP vil tilgangen stort set blive opvejet af politifolk, som forlader politiet i samme periode.

Civile efterforskere i svensk politi

Den svenske politiregion Nord har netop ansat 25 civile efterforskere for at hjælpe det kriseramte politi med at komme i bund med sagerne. De civile efterforskere er ansat på tre-års kontrakter. Typisk er lønnen højere end for uddannede politifolk med få års anciennitet. Ansættelserne møder dog kritik fra det svenske politiforbund, som hellere havde set pengene brugt på at stoppe flugten fra svensk politi, hvor næsten tre politifolk dagligt forlader arbejdet i utide på grund af utilfredshed. Også i England betyder manglen på efterforskere, at der der stigende grad flere steder ansættes civile i stillingerne.

Chefpolitiinspektør: Nye vinde og større udfordringer 20/10-2017

Ånden i topledelsen er forandret i politiet. Der sværges ikke længere religiøst til konsulentrapporter og målkrav i en tid præget af terror, migrantstrømme og international påvirkning. Et par år med brandslukning, frem for langsigtet planlægning, har efterladt ønsket om åbenhed og om at være mere på forkant, også i den offentlige debat om, hvad politiet kan og ikke kan. Erfaringerne fra SKAT skræmmer. Det mener chefpolitiinspektør Claus Hilborg.

Lederforening: Der er en ubalance i øjeblikket 20/10-2017

Politilederne er udfordret, og presset har gennem en årrække været for stort. Det gør det svært at rekruttere førledere. Ledelsesrummet er for snævert, og ledelsen sander til i forandringer og strategier, som kolliderer med driften. Eksempelvis er Leadership Pipeline ikke noget, som fungerer i praksis. I Politilederforeningen ved formand og næstformand godt, at udfordringerne for deres medlemmer står i kø.

Fastansættelser af psykologer giver mere valuta for pengene 18/10-2017

Rigspolitiet er i disse måneder i færd med at ansætte yderligere psykologer, så psykologtjenesten kommer til at omfatte cirka ni psykologer. Fastansættelserne afløser de kontraktansættelser man tidligere har haft med privatpraktiserende psykologer. Gevinsten bliver ifølge Rigspolitiet flere psykologtimer for de samme penge samt mulighed for at benytte psykologerne mere fleksibelt.