facebook twitter
Teknologi  20/2-2017

De ”sprinter” nye apps ud

En lang række af applikationer (apps) kan om ganske kort tid downloades til politiets smartphones. De skal dels gøre sagsbehandlingen elektronisk, ensartet og tidsbesparende, dels flytte sagsbehandlingen ud i marken til borgerne. DANSK POLITI har besøgt dem, der udvikler de nye, operationelle værktøjer, hvilket sker på en – for politiet – ret utraditionel måde.

Uddannelse  16/2-2017

Kadet-aspiranterne faldt på fysikken

Kun 56 politikadetter tilbydes at starte på politikadetuddannelsen den 1. marts på politiskolen i Brøndby. Målet var 125, men mange af aspiranterne blev sorteret fra, fordi deres fysiske form var for dårlig. I Politiforbundet glæder man sig over, at Rigspolitiet ikke er gået på kompromis med optagelseskravene.

Læs også

Arbejdsmiljø  15/2-2017
Politihistorie  20/2-2017

Politihistorie: Det uopklarede politidrab

I december 2016 blev en politimand dræbt på den mest tragiske vis. I den aktuelle sag foreligger der endnu ikke nogen endelig juridisk afgørelse, men i nyere tid, det vil sige fra det 20. århundredes begyndelse og frem til i dag, er det således altid lykkedes at pågribe personen eller personkredsen, der stod bag de forskellige politidrab. Der er dog én undtagelse, nemlig det såkaldte politidrab i Gramrode. Sagen vakte stor opsigt i samtiden og fik efterfølgende indflydelse på politiets organisering.

Ny politiskole  16/2-2017

Vejle vandt – taber politiet?

Først i 2020 – måske senere – står en ny politiskole i Vestdanmark klar til at modtage politistuderende. Det politiske spil om en politiskole nummer to har været både langt og uskønt, og er sandsynligvis slet ikke forbi endnu. Senest har Dansk Folkeparti krævet en midlertidig skole i Jylland, indtil bygningen i Vejle er færdigrenoveret. Her er historien om en politiskole, alle ville huse. En regering, der blev ”lillebror”, og et politi, som ønskede et nybyggeri, men fik en 34-årig bygning med indeklimaproblemer.

Fik du læst

 Lamperne blinker skrigende rødt

 Mød tre af de nye politikadetter

 Politiet skal blive bedre til at møde ofrene

 Politilederforeningens formand: Bekymrende for alle

 Replik fra politidirektøren i København:

 Regionale efterforskningsfællesskaber skal løfte arven efter task forcene

 Behov for The Wire 2

 Den digitale krystalkugle skal styre politiet