facebook twitter
BLOG

DANSK POLITI - Flot, men også fjernt

"På den ene side er politiet knalddygtigt, strømlinet og på forkant. På andre, mere nære områder halser man efter."

Læs mere

Efter 25 års eksistens er det først nu, at den instans, der tager sig af embedsmisbrug begået af politifolk i New York City, vil behandle klager, der omhandler seksuelle krænkelser.

Rigspolitiets ressourceallokeringsmodel (RAM) fordeler midlerne til kredsene på en skæv og uretfærdig måde. Især hvis man er en kreds, der afgiver mange politifolk. Det er opfattelsen blandt flere af landets politikredse. Rigspolitiet erkender, at modellen kan have nogle svage led – og barsler med ændringer i indeværende år.

Fyns Politi har de seneste år afgivet polititjenestemænd i stor stil til både Øst- og Vestdanmark. Kredsen ligger nemlig så centralt, at man på omkring to timer kan nå de fleste destinationer i Danmark. Men det slider og koster på overarbejdskontoen. Samtidig er kredsen blevet knap 70 politifolk færre og gennemgår i disse år en større omorganisering.

Forskning: Mobning og vold øger risikoen for diabetes

Medarbejdere, der bliver udsat for mobning, vold eller trusler om vold på jobbet, har en øget risiko for at udvikle type 2 diabetes. Det viser et stort studie med over 45.000 deltagere fra Danmark, Sverige og Finland. Man har en 46 procent højere risiko for at udvikle diabetes i løbet af et årti, hvis man har følt sig udsat for mobning i forhold til de, der ikke har følt sig mobbet. Samtidig viser studiet, at medarbejdere, som har oplevet at blive udsat for vold eller trusler om vold på jobbet, har en 26 procent højere risiko for at udvikle diabetes i løbet af et årti end de, der melder hus forbi. Resultaterne er ens for mænd og kvinder og på tværs af de tre lande. Det skriver mitarbejdsmiljo.dk

Det skriver udenlandske politiblade

Politiforum - Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Polizei - Tyskland

Mere end 1.700 fuldtidsansatte politifolk. Så meget kostede indsatsen i forbindelse med fodboldkampe tysk politi i den forgangne sæson. Det er en stigning i forhold til sæsonen før. Og det får det største tyske politiforbund, GdP, til at råbe vagt i gevær. For fodbolden gnaver så dybt i politiets timeregnskab, hvor der allerede prioriteres hårdt og skæres i kerneydelser. I følge forbundet burde klubberne komme mere på banen, når det handler om at identificere voldelige fans, samt at domstolene straks burde skride ind med straffe. Det er især væksten i brug af pyroteknik samt voldelige sammenstød mellem hooligans, som får tysk politi til at afsætte større ressourcer til fodboldkampe

Ansøgere dumper

Svensk politi står foran en massiv rekrutterings-opgave på næsten 13.000 politielever frem mod 2024. Men det kniber med at finde kvalificerede ansøgere. Således står 259 af pladserne tomme på politiuddannelsen på de nye elevhold i starten af 2018. - 9.352 personer søgte ind i politiet. - 42 procent af ansøgerne var kvinder. - 2.560 udfyldte ikke ansøgnings-skemaet korrekt. - 458 blev sorteret fra på grund af deres oplysninger i ansøgningsskemaet. - 1.125 opfyldte ikke kravene til politifolk. I alt fik 624 som tilbudt en plads på politiuddannelsen - af dem trak 65 deres ansøgninger tilbage, og yderligere 18 mødte aldrig op til skolestart. Kun 541 ud af 800 pladser har således politielever.

Dansk politi gør livet svært for miljøsvindlere på hjul 15/2-2018

Tungvognscenter Syd i Vejle er førende specialister i at fange chauffører og vognmænd, der blæser på miljøet og bevidst snyder med teknologien i lastbilerne, fordi der er penge at spare. - Hvis der er blevet manipuleret med en lastbil, finder vi ud af det! Også selvom det nogle gange kan være som at lede efter en nål i en høstak, men vi bliver dygtigere og dygtigere, fortæller politiassistent Martin Kristensen

Politi-robotterne kommer..... 19/2-2018

Sidste år sendte Dubai den første Robocop på gaden og Ford udvikler selvkørende politibiler. Robotterne er på vej.

”Umbrella” blev banebrydende for politiet 14/2-2018

Dansk politi rullede hele paletten af joint ventures, præventiv nytænkning, drejebøger, strategi og kommunikation ud, da uoverskuelige mængder af data på få måneder forvandledes til 1.000 sigtelser for distribution af børneporno. I skrivende stund ligner det en succes, som vil smitte af på en lang række indsatser fremover.