facebook twitter
Digitalt
_BOS0288.jpg

Den ny verden

Nicolai Scharling /redaktør - Velkommen til det ny dansk-politi.dk. Et opdateret digitalt univers, som skal styrke fokus på politifaget, samfundsudviklingen og politiets rolle i ind- og udland. Fagbladet DANSK POLITI skal være det niche-medie, som kritisk dyrker politiets virkelighed i en verden af breaking news, konfliktforelskelse og lynglemsel. Vi vil fremover lægge langt større vægt på digitale nyheder, vidensdeling og også interaktion – ligesom vi vil geare op for brugen af sociale medier.
Det ændrer ikke ved, at det trykte blad stadig har en væsentlig rolle, men det er kun en del af en større helhed og mulighed for at komme til orde på politiets vegne.

Læs mere

Jeg er ikke talknuser.
Tal og statistik er en videnskab i sig selv.
Alligevel har jeg kastet mig over en række statistikker over personaleudviklingen i politiet.
Det har jeg ikke gjort for at afsløre noget.
Men for at prøve at se, om der er tendenser, der passer med de ting, jeg hører og ser, når jeg taler med politifolk. Blandt andet, at der bliver stadig færre hænder og timer til klassisk politiarbejde.
Min gennemgang af personaletal viser, at det passer. At der er en udtalt tendens, som er taget til. På bare seks år er der mindst 2.000 færre politifolk til de klassiske opgaver i kredsene.

DANSK POLITI har undersøgt, hvorfor en stor trivselsundersøgelse med deltagelse af over 11.000 ansatte fra politi og anklagemyndighed tegner et så markant anderledes billede af virkeligheden, end der ofte gives udtryk for andetsteds?
Svaret lyder: Det gør den heller ikke! Udfordringerne og det pressede beredskab fremgår faktisk tydeligt, men er gemt under overfladen.

Overraskelsen var mærkbar, da dansk politi sidste år kunne præsentere Europol for et it-gennembrud, der gør, at man kan identificere kriminelle, som handler med narko og våben på ”det mørke net”. Hidtil har de kriminelle succesfuldt kunnet sløre deres spor ved at benytte sig af den digitale valuta bitcoin, men takket været dansk politi er det ikke længere en risikofri metode. Det vidner to domme fra det jyske om.

Forskning: Tre ting gode ledere ved om deres medarbejdere

Ledelsesekspert og forfatter Marcus Buckingham har undersøgt 80.000 ledere for at finde svar på, hvad der adskiller de mest succesfulde ledere fra de andre. Ifølge undersøgelsen finder de bedste ledere ud af, hvad der er unikt ved hver enkelt medarbejder og drager nytte af det. Det tager tid at få det fulde overblik over en medarbejders styrker og svagheder. Derfor bruger de gode ledere meget tid sammen med deres medarbejdere. Tre ting, en leder bør vide om hver af sine medarbejdere, er: Hvad vedkommendes styrker er, hvordan de aktiveres, og hvordan medarbejderen bedst modtager læring.

En enkelt sygemelding kan vælte læsset 24/4-2017

Bornholms Politi kan ikke få enderne til at nå sammen rent personalemæssigt. Med jævne mellemrum går kredsen under minimumsbemandingen i beredskabet, når der er sygdom, for der er ingen at kalde på vagt. Der mangler 10-11 polititjenestemænd i kredsen. Oveni kommer kravet om et selvbærende beredskab. En nærmest umulig opgave. Foreningsformanden melder om nedslidte kolleger og et stigende sygefravær. Håbet fra såvel politiforening som ledelse er, at nyuddannede politifolk kan blive fast stationeret i Bornholms Politi.

Brand i NKC-bygning kan være påsat 20/4-2017

Omfattende brandskader betyder, at medarbejderne i Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) må vente i omegnen af et år med at flytte ind i deres nye tilholdssted på Ejby Industrivej. Branden kan være påsat.

Dagligdagens fuckfinger til det tyske politi 20/4-2017

Bøger om politiarbejdet og politifolkenes oplevelse af udviklingen i samfundet, hitter i Tyskland. De er blevet en ventil, hvor de historier, som normalt ikke kommer frem, bliver fortalt. Senest har en erfaren berlinsk betjent åbnet for posen med brutale oplevelser for at gøre opmærksom på forråelsen.