facebook twitter
Efter- og videreuddannelse  4/10-2016

Kunsten at klæde beslutningstagerne på

Efterretninger og analyser er et uundværligt redskab for myndighederne i en verden, der er blevet utrolig kompleks. En ny overbygningsuddannelse for efterretningsanalytikere i staten fylder teorier og metoder ned i værktøjskassen. Og – mindst lige så vigtigt i et arbejde, hvor tillid betyder alt – danner netværk mellem analytikere på tværs af myndigheder. DANSK POLITI har mødt Anders fra en jysk politikreds, som er i gang med at videreuddanne sig.

Omorganisering  3/10-2016

Store flyttedag på Fyn

Her til morgen vågnede Fyns Politi og de fynske borgere op til en ny virkelighed. Fire lokalstationer er lukket ned, og fremover kører beredskabet ud fra Svendborg og Odense. Det sker blandt andet som en følge af Politiets Flerårsaftale, der sender færre politifolk til Fyn i de kommende år.

Christiania  22/9-2016
Førledere  21/9-2016

Morgendagens ledere vil udøve ledelse gennem nærvær og anerkendelse

Flere kvinder vælger at gå ledervejen i dansk politi. Omkring en femtedel er kvinder på de seneste to førlederhold. Men hvorfor vil de gerne være ledere? Det har vi spurgt fire kvindelige førledere om.

Læs også

Udlændingekontrol  20/9-2016

UKS - På jagt efter flaskesamlere og handlede

I København tager Udlændingekontrolsektionen (UKS) sig af alt fra prostitution til betleri og social dumping. Antallet af sager stiger, og reglerne for udvisning bliver mere komplicerede. Sidste år firdobledes antallet af betlere, ligesom flaskesamlere, der overnatter i det fri, er i stigning. DANSK POLITI tog med UKS på indsats.

Læs også

Fik du læst

 Hvor langt kan man strække en politileder?

 Skuddene der – MÅSKE – ændrede Christiania

 Det værste der kunne ske

 - Førlederuddannelsen en en fed, faglig uddannelse

 - Jeg vil gerne være en leder, der lytter

 - Som leder skal man turde lede opad

 Nu skal vi sætte fokus på ledelsessituationen

 Nu skal christianitternes velvilje stå sin prøve