facebook twitter
Citat
f

Chefpsykolog om arbejdsvilkår

"Især mellemlederne har et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Som en følge af djøf-kulturen er der meget lille rum til at udvise empati. Der skal i stedet måles på alt, og den eneste vej til at få flere stjerner på skuldrene i dansk politi er at drive forandringsledelse – på bekostning af medarbejderne."

Stor webundersøgelse med svar fra 2.107 tilfældigt udvalgte svenske politifolk bekræfter krisen i og flugten fra svensk politi. I Danmark har vi ingen tilsvarende undersøgelse, men besvarelserne flugter med tendenserne i stikprøveundersøgelse fra tre beredskaber i Danmark.

I 2014 blev kropskameraer heftigt diskuteret herhjemme, men diskussionen har siden stået stille. DANSK POLITI har set på, hvordan det er gået i de lande, som indførte kropskameraer, og hvilke erfaringer de har gjort sig - på godt og ondt.

Det skal være så trygt som muligt for et voldtægtsoffer at henvende sig til politiet. Rigspolitiet har derfor indført nationale retningslinjer for, hvordan en sædelighedssag bør køre fra a til z. Desuden har man nedsat et rådgivningsforum, hvor organisationer, som har med voldtægtsofre at gøre, kan udveksle erfaringer og drøfte nye initiativer sammen med politiet.

Forskning: Y-kromosom kan finde gerningsmænd i voldtægtssager

DNA fra gerningsmanden - såsom spyt, fingeraftryk, hud eller lignende - er et utroligt værdifuldt spor i straffesager. I tilfælde af voldtægt er tingene dog ofte mere komplicerede, fordi gerningsmandens DNA er blandet med DNA fra offeret. Det bliver således svært at identificere en gerningsmand. Men nu har forskere fra Aalborg Universitet og University of Melbourne i Australien udviklet en matematisk model, der gør det lettere for domstolene at afgøre, hvor meget vægt de kan tilskrive DNA-materiale i retssager.

Det skriver udenlandske politiblade

Politiforum - Norge

Kvinderne stormer ind på norsk politiuddannelse. 46 procent af de 720 elever, som er startet på Norges fire politihøjskoler efter sommerferien er kvinder. På det hold elever, som er startet i Oslo udgør andelen af kvindelige elever for første gang majoriteten med 52 procent. Den norske politiuddannelse er længere end den danske og med mere akademisk tilgang.

Polizei - Tyskland

Mere end 1.700 fuldtidsansatte politifolk. Så meget kostede indsatsen i forbindelse med fodboldkampe tysk politi i den forgangne sæson. Det er en stigning i forhold til sæsonen før. Og det får det største tyske politiforbund, GdP, til at råbe vagt i gevær. For fodbolden gnaver så dybt i politiets timeregnskab, hvor der allerede prioriteres hårdt og skæres i kerneydelser. I følge forbundet burde klubberne komme mere på banen, når det handler om at identificere voldelige fans, samt at domstolene straks burde skride ind med straffe. Det er især væksten i brug af pyroteknik samt voldelige sammenstød mellem hooligans, som får tysk politi til at afsætte større ressourcer til fodboldkampe

Civile efterforskere i svensk politi

Den svenske politiregion Nord har netop ansat 25 civile efterforskere for at hjælpe det kriseramte politi med at komme i bund med sagerne. De civile efterforskere er ansat på tre-års kontrakter. Typisk er lønnen højere end for uddannede politifolk med få års anciennitet. Ansættelserne møder dog kritik fra det svenske politiforbund, som hellere havde set pengene brugt på at stoppe flugten fra svensk politi, hvor næsten tre politifolk dagligt forlader arbejdet i utide på grund af utilfredshed. Også i England betyder manglen på efterforskere, at der der stigende grad flere steder ansættes civile i stillingerne.

Samtalen med borgeren skal være en disciplin i sig selv 26/10-2017

Dansk politi modtager omkring fire millioner opkald om året fra borgere, der ønsker politiets hjælp. Langt hovedparten af samtalerne går fint, men et fåtal kører af sporet og ender i mistillid. Det skal nye tiltag på området fremover forhindre. Det drejer sig blandt andet om mere undervisning, erfaringsudveksling, forventningsafstemning og en national strategi for området. Samtalen med borgeren skal være en disciplin i sig selv.

ØSTJYLLAND: Parallelsamfund, bandekonflikt og events trækker tænder ud 23/10-2017

Stort set alle afdelinger i Østjyllands Politi gisper efter luft. Det selvbærende beredskab har weekendvagt omtrent hver anden weekend. Det samme gælder for alarmcentralen og vagtcentralen. I efterforskningen vokser bunkerne med ubehandlede sager. Det samme gør mængden af tilgodehavende frihed og politifolk, der søger orlov eller melder sig kortvarigt syge.
– Det er en ond spiral, konstaterer foreningsformand Heino Kegel.

Hvem gider være førledere? 20/10-2017

Lange arbejdsuger, lille lønmæssig kompensation, følelsen af at være en lus mellem to negle, manglende tid til personaleledelse og effekterne af stigende politisk indblanding i arbejdet. Sådan lyder status på vilkårene fra en række politikommissærer og vicepolitiinspektører, som DANSK POLITI har talt med. Mellemledelse er i øjeblikket overlevelse og håb om bedre tider.