facebook twitter
Citat
f

Chefpsykolog om arbejdsvilkår

"Især mellemlederne har et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Som en følge af djøf-kulturen er der meget lille rum til at udvise empati. Der skal i stedet måles på alt, og den eneste vej til at få flere stjerner på skuldrene i dansk politi er at drive forandringsledelse – på bekostning af medarbejderne."

Forskning: Voldtægtsforbrydere er nogle af samfundets svageste

Ny rapport kaster lys over voldtægtsforbrydere og de situationer, der er gået forud for en voldtægt. Rapporten peger blandt andet på, at der er større uenighed mellem offer og gerningsmand om forløbet frem mod en voldtægt, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer. Samtidig viser undersøgelsen, at voldtægtsforbrydere er nogle af de svagest stillede i samfundet.
  5/5-2017

Rapporten er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor, der har søgt efter en forklaring på, hvorfor der er en klar overrepræsentation af indvandrere fra ikke-vestlige lande, når man ser på statistikken over dømte voldtægtsforbrydere.

Forskningskontoret har derfor gransket dels gerningsmændenes profil i sager om voldtægt og andre seksualforbrydelser i perioden 2010 til 2015, og dels eventuelle kulturrelaterede forklaringer på overrepræsentationen.

Billedet, som tegnes, viser, at voldtægtsforbrydere – lige som andre straffede – har betydeligt ringere sociale og økonomiske forhold end andre. Det gælder for både etnisk danske dømte og dømte med ikke-vestlig indvandrerbaggrund.

Seniorkonsulent, dr. jur. Britta Kyvsgaard udtaler i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet:

”Det er vigtigt at undersøge, hvad der ligger bag den kraftige overrepræsentation i statistikken over voldtægtsforbrydere. Den nye rapport peger på, at der blandt dømte ikke-vestlige indvandrere kan tænkes at mangle en forståelse af spillereglerne i mødet mellem kønnene.

Men vi står dog langt fra med en entydig forklaring. Rapporten er baseret på et ret spinkelt grundlag, så det er ikke på denne baggrund muligt at komme med håndfaste konklusioner om, hvad der forklarer overrepræsentationen af ikke-vestlige indvandrere.”

Læs hele rapporten her.