facebook twitter
Citat
f

Chefpsykolog om arbejdsvilkår

"Især mellemlederne har et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Som en følge af djøf-kulturen er der meget lille rum til at udvise empati. Der skal i stedet måles på alt, og den eneste vej til at få flere stjerner på skuldrene i dansk politi er at drive forandringsledelse – på bekostning af medarbejderne."

England/Wales: Mange politifolk har ikke råd til det mest nødvendige

Flere end hver tiende politimand/-kvinde i England og Wales har svært ved at få deres lønninger til at slå til.
  31/7-2017

I en undersøgelse, foretaget af the Police Federation of England and Wales (PFEW), svarer hver tiende, at de aldrig – eller næsten aldrig – har penge nok til at dække deres væsentligste udgifter.

Over 30.000 politiansatte, fra lavest til højeste rang, har besvaret undersøgelsen. 75 procent føler sig økonomisk dårligere stillet end de gjorde for fem år tilbage, og flere end 85 procent af respondenterne føler ikke, at de får en fair løn i forhold til den fare og stressbelastning, som de udsættes for i jobbet.

Resultatet af undersøgelsen kommer ikke som en overraskelse for generalsekretæren for PFEW, Andy Fittes.

”Desværre ikke. Derfor har vi igen og igen advaret om, at politiet er i en kritisk tilstand; regeringens budgetnedskæringer betyder færre politifolk og færre ressourcer, på trods af at kriminaliteten og efterspørgslen efter politiets service stiger kontinuerligt”, udtaler han.


Læs hele artiklen her.