facebook twitter

Replik fra politidirektøren i København:

Thorkild Fogde
Politidirektør Thorkild Fogde har via sin kommunikationschef fremsendt nedenstående replik til fagbladet DANSK POLITIs historie om politifolk i beredskabet, som overvejer at søge ud:
  16/2-2017

KOMMENTAR FRA KØBENHAVNS POLITIS LEDELSE

I det netop udkomne nummer af Fagbladet Dansk Politi rejses der kritik at arbejdsvilkårerne i politiets beredskab i almindelighed og i Københavns Politis beredskab i særdeleshed. Det anføres i den forbindelse blandt andet fra en talsmand i det lokale beredskab i København, at ledelsen ikke lytter til personalet, og at de initiativer, der er taget for at forbedre situationen, kun gør tingene værre.

Dansk Politi har ikke forelagt kritikken for Københavns Politis ledelse, som derfor ikke har haft mulighed for at kommentere på den.

Det siger dog sig selv, at en så alvorlig kritik kalder på en kommentar: 

Om politiets generelle situation

Allerførst skal det helt klart medgives, at politiet er hårdt spændt for i disse år. Det gælder ikke mindst i beredskabet, hvor både den skærpede sikkerhedssituation, grænsebevogtningen og bandemiljøet kræver mange ressourcer. At det i særlig grad slår igennem i København kan heller ikke overraske, da antallet af demonstrationer, møder, events og begivenheder, som på grund af sikkerhedssituationen skal have ekstra politibevogtning med videre, er særlig stort i hovedstaden. Her indgår også mange alarmer om mistænkelige personer, genstande osv.

Det er desværre også stadig sådan, at rigtig mange af de sikkerhedskrævende begivenheder i hovedstaden finder sted i weekenden, og at de anmeldes eller opskaleres med meget kort frist. Det betyder omlægninger og tilkald, hvilket presser både de ansatte og deres familier. Det er svært at planlægge det uvarslede, og det er svært at få fri, når man gerne vil.

Alt dette er klart tilkendegivet fra både politiets ledelse og fra politisk hold, hvor der er taget en række initiativer for at løse op for situationen. Når bortses fra den såkaldte opgaveglidning, som ved ansættelse af  blandt andet ca. 60 civile paskontrollører i Københavns Lufthavn, har frigjort politiuddannede til andet arbejde, så vil effekten af de nye tiltag dog først for alvor kunne slå igennem i 2018.

Indil da vil det være hårde tider, og der er grund til at takke vores mange dygtige ansatte i både beredskabet og de mange andre afdelinger i Københavns politi for deres store indsats i det daglige. 

Om trivsel og arbejdsmiljø

Når det kommer til spørgsmålet om trivsel i de forskellige afdelinger, har politiet netop gennemført en større undersøgelse med mere end 2.000 besvarelser alene i Københavns Politi. Undersøgelsen viser, at på en skala fra 1-7, hvor 1 er meget uenig og 7 er meget enig, ligger de ansatte i Københavns Politi på 5.76 på spørgsmålet: ”Alt i alt er jeg glad for mit arbejde”. Undersøgelsen viser imidlertid også, at de ansatte i det lokale beredskab ligger lidt lavere på 5,31, men dog stadig pænt over middel. Det placerer Københavns Politi nogenlunde på gennemsnittet i Dansk Politi.

På spørgsmål om balance mellem arbejdsliv og privatliv samt arbejdstid og arbejdsmængde ligger vi desværre lavere med en score på henholdsvis 5.02 og 4.73, hvilket er under middel i dansk politi. Her slår presset i beredskabet også tydeligere igennem, idet afdelingen for lokalt beredskab ligger på 3,57 og 4,39. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er her - som et af de eneste svar i undersøgelsen - under den neutrale middelvurdering på 4,0.

Der er med andre ord grund til at tage problemet alvorligt, selv om hverken trivselsundersøgelsen eller vurderingen fra beredskabets ledere i København helt kan bekræfte de meget dystre profetier, som talsmanden kommer med.

København 2020

Desværre kan jeg heller ikke helt genkende påstanden om, at de ansatte i beredskabet ikke bliver taget alvorligt, og at der ikke lyttes til dem. Det er klart, at vi hverken kan trylle flere betjente eller flere penge ud af det blå, men rigtig mange af den øverste ledelses drøftelser med både Rigspolitiet og personalet i 2016 har faktisk kredset om beredskabets vilkår. Det tror jeg, at de andre afdelinger i politikredsen vil kunne nikke genkendende til – både når det gælder sommerbemanding, arbejdsmiljø, udstyr og fremtidig struktur og bemanding.

Et helt år er der blevet brugt på at tegne strukturen for Københavns Politi 2020, og der har været holdt rigtig mange møder, workshops, seminarer, og SU-møder om dette emne. I sidste ende skal der tages en beslutning, og det er selvfølgelig ledelsens opgave og ansvar.

Det er korrekt, at vi har besluttet at samle det udkørende beredskab på Københavns Politigård. Det er der  mange grunde til, men vi har måske ikke været gode nok til at forklare dem.

Allerførst er det selvfølgelig klart, at hvis man bare fik alle de politiressourcer, man pegede på, så kunne man have lige så mange udkørselssteder og bygninger, som man havde lyst til. Det er selvklart IKKE situationen, da det jo er skatteborgernes penge, vi bruger.

Det er også klart, at et samlet beredskab både har fordele og ulemper, men i en lille geografi som København, hvor vi ikke kæmper med køreafstande som i det jyske, så har det været den samlede vurdering, at fordelene overstiger ulemperne. Det skyldes blandt andet:

 • At beredskabet kan samles under én ledelse,
 • At ledelsen kommer tættere på personalet i samme bygning,
 • At vagtcentral og patruljeberedskab kan placeres sammen,
 • At mønstringernes og patruljeplanernes kvalitet kan forbedres,
 • At vi kan skabe et mere selvbærende beredskab med mindre sponsering,
 • At én afdeling og bygning ikke er lig med storhold,
 • At et nyt Situations og Operationscenter kan forankres her til gavn for hele Østdanmark,
 • At detentionsanbringelser kan samles med mindre ressourceforbrug i Politigårdens Fængsel,
 • At antallet af inde-/vagtlederfunktioner kan reduceres og veksles til mere holdledelse,
 • At ”dem og os kultur” internt i beredskabet kan modvirkes,
 • At patruljerne ligesom specialenhederne kan opfatte hele byen som deres arbejdsområde, og
 • At vi kan forlade Station City, som er en utidssvarende bygning. 

Vi forventer ikke, at alle i beredskabet vil være enige i disse synspunkter, men det vil være meget overraskende for os, hvis - som det anføres fra talsmandens side – alle er imod.

At beslutningen blev meldt ud før jul frem for - som planlagt – lige efter jul, må vi tage på os. Det skyldtes, at dele af overvejelserne var begyndt at sive, og at vi derfor fandt det nødvendigt at give en samlet udmelding på det tidspunkt.

 

Thorkild Fogde

Politidirektør