facebook twitter

Kadet-aspiranterne faldt på fysikken

Politikadetterne får samme uniform som polititjenestemændene. Dog bliver distinktionen anderledes. De får en bjælke på skulderen i stedet for en stjerne.
Kun 56 politikadetter tilbydes at starte på politikadetuddannelsen den 1. marts på politiskolen i Brøndby. Målet var 125, men mange af aspiranterne blev sorteret fra, fordi deres fysiske form var for dårlig. I Politiforbundet glæder man sig over, at Rigspolitiet ikke er gået på kompromis med optagelseskravene.
  16/2-2017

En sjællandsk mand på 24,4 år med en gymnasial uddannelse i rygsækken.

Det er det gennemsnitlige billede på en politikadet i dansk politi.

Rekrutteringsprocessen af den nye medarbejdergruppe blev afsluttet i januar. 182 ansøgere påbegyndte selve optagelsesprøveforløbet i håb om at kvalificere sig til den nye politikadetuddannelse på et halvt år, men blot 56 er blevet tilbudt optagelse. Altså langt fra det politisk ønskede antal på 125. Det var primært den fysiske prøve, som voldte kadet-aspiranterne problemer. Det fortæller Rigspolitiet.

- Set i lyset af, hvor tidspresset processen har været – aspiranterne har kun haft godt og vel en måned til at træne sig op – håber  vi på et mindre frafald på de fysiske prøver, og at flere dermed vil gennemføre optagelsesprøverne tilfredsstillende, i de næste rekrutteringsrunder, der allerede er i gang, siger chefkonsulent i Koncern HR, Jens Dünweber.

Sammen med politiinspektør Peter Ekebjærg fra Rigspolitiets National HR-partner møder han DANSK POLITI til en status på kadetordningen, der er resultatet af finanslovsaftalen for 2017. 

Hybrid-uddannelse

Det politiske mål med kadetordningen er at aflaste et ressourcepresset dansk politi, primært ved løsning af grænsekontrol- og bevogtningsopgaver.

Rent indholdsmæssigt ligger politikadetuddannelse tæt op af første semester på den toårige politibasisuddannelse. Politikadeteleverne vil derudover få et meget intensivt forløb målrettet grænse- og udlændingekontrol med undervisning i dokumentkontrol og elementer fra first-line-kontrollen.

- Politikadeteleverne får et grundigt forløb omkring dokumentkontrol. Til gengæld bliver eksempelvis straffeloven gennemgået på et mere generelt niveau i forhold til den undervisning, som de politistuderende modtager. Politikadetterne skal heller ikke kunne skrive rapporter på samme niveau som polititjenestemændene, da de for eksempel ikke kommer til at efterforske, forklarer Peter Ekebjærg. 

Pladsproblemer

Politikadeteleverne får deres daglige gang på Politiskolen i Brøndby. Men da skolen i forvejen er hårdt presset på plads, fordi der også sker meroptag af politistuderende i disse år, har Rigspolitiet vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at modul 5-studerende på bacheloruddannelsen viger pladsen. Det samme kommer til at gælde for nogle af de modul 3-studerende, alt efter hvor pladsbelastet Politiskolen er, når de vender tilbage fra deres praktikforløb i kredsene. Det vil svinge fra årgang til årgang.

De politistuderende får i stedet til huse i Jonstruplejren på den københavnske vestegn, 15 kilometer væk fra Politiskolen. Her har Rigspolitiet lejet undervisningslokaler af Forsvaret, og der findes træningsfaciliteter, auditorier samt kantinedrift i lejren.

- Det har været vigtigt for os at beholde politikadeteleverne på Politiskolen – tæt på lærerne og de politistuderende. Kadetterne har et stort behov for at blive integreret i politiet i løbet af de seks måneder, som deres uddannelse varer, siger Peter Ekebjærg. 

Fire typer opgaver

Det er kun visse opgaver, som politikadetterne skal løfte i politiet – nemlig grænsekontrol, bevogtningsopgaver, transportopgaver og udsendelse af afviste asylansøgere.

De må eksempelvis ikke foretage udrykningskørsel, fordi de ikke er uddannet til det, og de vil i mange tilfælde skulle rekvirere assistance fra deres polititjenestemænd-kolleger.

- Hvis de ved grænsekontrollen eksempelvis får mistanke om, at de står over for et tilfælde af kompliceret dokumentfalsk, kan de anholde, udfærdige en anholdelsesrapport og visitere sagen videre til kolleger, der kan efterforske og sagsbehandle forholdet. Det skal de tilkalde hjælp til, for det er uden for deres kompetenceområde. Men såkaldte ”stangsager” inden for grænse- og udlændingekontrollen, kan de selv håndtere, beskriver Jens Dünweber.

Det samme vil gøre sig gældende, hvis kadetterne for eksempel får mistanke om andre kriminalitetsformer som narkotika- eller menneskesmugling, når de udøver kontrol ved grænserne.

Politikadetterne får politimyndighed og bliver også omfattet af en udvidet handlepligt, ligesom polititjenestemænd er. Desuden bliver det Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der skal behandle adfærdsklager eller straffesager mod politikadetter. 

Organiseret under Politiforbundet?

Politikadeteleverne bliver ikke ansat i politiet, når de begynder på Politiskolen, men efter et tilfredsstillende uddannelsesforløb vil de blive tilbudt ansættelse. Første hold kadetter, der står klar primo september, er p.t. tiltænkt Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, hvor de skal udøve grænsekontrol.

På finansloven er der i alt afsat penge til ansættelse af 345 politikadetter over de næste halvandet år.

Politikadetterne bliver overenskomstansatte. I skrivende stund er forhandlingerne omkring deres løn, pension og øvrige ansættelsesforhold stadig i gang mellem Moderniseringsstyrelsen og CO10, som forhandler på Politiforbundets vegne. Om der når at falde en aftale på plads inden den 1. marts er tvivlsomt, men da kadetterne er på SU under deres seks måneders uddannelse, er der stadig lidt tid at løbe på.

Politiforbundet vil dog ikke organisere de nye kadetter for enhver pris.

- Vi har nogle vigtige betingelser, der skal være opfyldt, førend vi kan nikke ja til en overenskomst, siger formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt. 

En rekrutteringskanal

Politiforbundet jubler ikke over kadetordningen. Den store mangel på polititimer i dansk politi kunne være løst gennem rettidig omhu fra politisk side for længe siden, mener forbundet. Men nu er kadetterne her, og Politiforbundet glæder sig over, at Rigspolitiet ikke er gået på kompromis med kravene under den netop afsluttede rekrutteringsproces for at nå op på det politisk ønskede antal politikadetter. Politiforbundet ønsker nemlig, at der fortsat kun skal være én indgang til politiet, og at kadetordningen bliver en rekrutteringskanal til politiets basisuddannelse, således at politikadetterne kan få meritoverført deres uddannelse.

- Derfor er det vigtigt, at der ikke slækkes på optagelseskravene, siger Claus Oxfeldt.

Muligheden for en sådan løsning er dog ikke faldet endelig på plads endnu.

Rigspolitiet oplyser, at en del af de politikadetelever, der begynder på skolen den 1. marts, har givet udtryk for, at de på sigt gerne vil uddanne sig til politibetjente.