facebook twitter

De ”sprinter” nye apps ud

Specialkonsulent Robert Mortensen (tv) og Mikkel Lau Pedersen, der er politier og såkaldt productowner, afprøver nogle af funktionerne i den kommende søgeapp.
En lang række af applikationer (apps) kan om ganske kort tid downloades til politiets smartphones. De skal dels gøre sagsbehandlingen elektronisk, ensartet og tidsbesparende, dels flytte sagsbehandlingen ud i marken til borgerne. DANSK POLITI har besøgt dem, der udvikler de nye, operationelle værktøjer, hvilket sker på en – for politiet – ret utraditionel måde.
  20/2-2017

Hastværk er lastværk, lyder et gammelt ordsprog.

Det kan være korrekt i mange sammenhænge. Men lige inden for it og softwareudvikling gælder det ofte om at komme ud over stepperne, inden det, man analyserer på i dag, er blevet forældet i morgen.

En lære, der ikke er ukendt i dansk politi, og derfor har Rigspolitiet valgt at gribe det helt anderledes an i udviklingen af en række operationelle apps, der skal implementeres som led i flerårsaftalen for 2016-2019.

To såkaldte scrum-teams (se faktaboks) spiser så at sige elefanten i bider. Her er eksekvering, løbende brugerinddragelse og justering nøgleordene. Desuden har man samlet specialister fra Koncern IT og udviklere fra Rigspolitiets politiområde under samme tag i Ejby.

- Arbejdsmetoden giver langt større smidighed og fremdrift. Vores to scrum-teams er selvledende, ansvaret ligger hos udviklerne, og det betyder, at de kan eksekvere hurtigere frem for at skulle holde møder, hver gang noget omkring indhold, design eller andet skal besluttes. Nu laver vi appen med det samme og justerer efterfølgende. Teamene kører i sprints á 14 dage, hvor de udvikler, afprøver og justerer, hvorefter de fortsætter med samme proces en gang til, indtil appen er klar, fortæller specialkonsulent Robert Mortensen fra forretningsudvikling under Rigspolitiets politiområde. Han er fagansvarlig for udvikling af appsene.

P.t. er der to såkaldte scrum-teams i Rigspolitiet, der udvikler operative apps til politiet. Teamene består af mange forskellige kompetencer - politifaglighed, forretningsanalytikere, softwareudviklere og systemudviklere.

Ikke fuldendt i første version

Da DANSK POLITI er på besøg, er det ene scrum-team ved at udvikle en bødeapp i tæt samarbejde med Rigspolitiets færdselsafdeling, og det andet team arbejder på en søgeapp, hvor de arbejder sammen med Nationalt Udlændingecenter (NUC) og politifolk fra Københavns- og Vestegnens Politi.

De kommende brugere af appsene indkaldes hver 14. dag for at afprøve dem i det stadie, de er nået til. Brugerne, som jo også er eksperterne på deres fagområde, kommer med ris og ros, og scrum-teamene justerer ind.

- Det svære er ikke at udvikle en app. Det svære er at skære den til. Hvad skal den kunne nu? Hvad kan vente til en senere opdatering? Budskabet fra os til alle brugerne er: Når I får appen, er den ikke fuldendt. Den skal løbende opdateres, ligesom alle andre apps. Men vi har selvfølgelig et minimumskrav til, hvad appen skal indeholde, før den er god nok til blive implementeret, siger Robert Mortensen.

Han fortæller, at det overordnede formål med de kommende apps er – ud over at lette politiets hverdag – at sikre mere ensartethed og kvalitet i sagsbehandlingen. Med en søgeapp på mobilen kommer man eksempelvis ud over at skulle kalde op på radioen til en fortravlet kollega på vagtcentralen, der ikke har tid til at slå op i alle registre, som kunne være relevante i forhold til den person, som der forespørges på. De forskellige apps får tillige indbygget nogle advarselstekster eller signaler, hvis man kommer til at udfylde nogle af felterne forkert, eller hvis en borger er efterlyst. 

Det første skridt, når scrum-teamene skal udvikle en app, er at visualisere visionen for den pågældende app. Det sker via nogle meget enkle og pædagogiske tegninger.

Politiarbejde kræver en god smartphone

Men ét er at udvikle gode og brugbare apps. Noget andet er kvaliteten af de smartphones, der skal håndtere appsene. Håbet fra Robert Andersen er, at kredsene vil følge de anbefalinger vedrørende indkøb af smartphones, som Rigspolitiet sendte ud i slutningen af januar.

- Der er tale om en positivliste over de mobiler, som er en fremtidssikret investering i forhold til de apps, som vi udvikler. Vores budskab til kredsene er, at ligesom politifolk råder over en god radio og et godt tjenestevåben, for at de kan udføre deres arbejde bedst muligt, kræver politiarbejde i dag også en god smartphone. Det er blevet lige så vigtig en del af værktøjskassen, og kredsene bør kalkulere med at udskifte tjenestemobilerne med cirka to års interval, råder Robert Mortensen.

Også sikkerhed skal tænkes ind, når den enkelte politimand/-kvinde fremover trækker mobilen frem for at søge oplysninger om en person. Eksempelvis skal det ikke være muligt at ”læse med” over skulderen, og hvis mobilen mistes, skal det sikres, at andre ikke kan søge i systemerne.
- Vi forestiller os, at alle arbejdsappsene placeres i en mappe/container på mobilen, som man skal logge ind via sin WRX-kode. Desuden vil der ske en logning af opslag, ligesom det sker i dag fra en pc, når man laver opslag i registre, forklarer Robert Mortensen. 

Danmark er foran

Det er sjældent, at dansk politi kan bryste sig af at være frontløber, når det gælder it og software. Men lige omkring apps er Danmark rigtig godt med ifølge Robert Mortensen, der gennem to år har siddet med i et europæisk netværk for politiapps.

Han er da også overbevist om, at politiapps er kommet for at blive, også når de øremærkede midler fra den seneste flerårsaftale er brugt op.

Udviklingen vil fortsætte. Apps bliver en vigtig del af politiet fremtidige værktøjskasse, lyder det fra Robert Mortensen.