facebook twitter

Da kropskameraer blev en varm kartoffel

Flere danske retspolitikere foreslår at udstyre landets politifolk med kropsbårne kameraer. Forsøg fra USA viser nemlig, at antallet af klagesager mod politiet falder. I Politiforbundet bekymrer man sig over de økonomiske, etiske og juridiske aspekter – samt at retspolitikere kan fremsætte et forslag mod en hel faggruppe baseret på mistillid.
  1/9-2014

Dyrt, besværligt og unødvendigt. Sådan lød det fra Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, da en række retspolitikere frembragte et forslag om at udstyre danske politifolk med et kropsbårent kamera. Inspirationen kom fra den californiske by, Rialto, hvis betjente siden februar 2012 har optaget møder med borgerne via et kropsbåret mini-videokamera.

Allerede efter de første 12 måneders brug kunne effekten måles i statistikkerne. Klagesagerne mod politiet faldt med 88 procent og politiets brug af magt med 60 procent.

Ifølge politichefen i Rialto skyldes det, at både politifolkene og borgerne tænker mere over deres opførsel, når de ved, at de bliver optaget. Desuden har man oplevet, at flere borgere har opgivet at klage over politiet, fordi de har fået lov til at se videoen fra den pågældende hændelse og kan se, at pilen peger mod dem selv.

I Politiforbundet var man ikke umiddelbart begejstret for tanken om at videofilme de mange tusinde daglige politi­forretninger. Alene kontrollen af datamængde, tid, retssikkerhed og økonomi taler imod, mener man. Dertil kommer afstanden mellem amerikansk politiarbejde og dansk – blandt andet ved, at amerikanske politifolk ofte kører alene i patrulje­vogne.

- Jeg synes ærlig talt, at retspolitikerne bør tænke sig om en ekstra gang, før de udtaler sig om, hvorvidt en hel faggruppe skal videoovervåges i deres arbejde. Der er så mange juridiske, økonomiske, praktiske og etiske aspekter i lige netop overvågning, som slet ikke er gennemtænkt fra politisk hold. Tænk på omkostninger kontra gevinst for et i forvejen ressourcesvagt politi. Jeg kan godt forstå, hvis politifolk rundt omkring føler sig stødt over den mistænkeliggørelse, som også kan ligge i forslaget. Det burde borgerne faktisk også. Og hele den offentlige sektor. Hvad vil sygeplejersker, pædagoger og lærere sige til et lignende forslag om deres faggruppe, siger Claus Oxfeldt.

 Som forebyggelse

Dansk Folkeparti og SF foreslog i Information, på baggrund af de amerikanske erfaringer, at lave forsøg med krops­kameraer i en af landets politikredse, mens Konservative og Enhedslisten kaldte det et spændende tiltag.

De praktiske og etiske udfordringer meldte forslaget intet om. Rent etisk vil borgerne blive filmet i alle mulige sammenhænge, og disse hundreder af tusinder årlige optagelser skal lagres og gemmes en vis periode. Det udløser en række spørgsmål. Rent juridisk bliver det meget tungt. Dertil kommer en betragtelig udgift til videokameraer til de omkring 10.000 politifolk – sat op mod de ret få klagesager, der er mod dansk politi. Samt at tilliden til politiet fra borgerne faktisk topper, og at der som sådan ikke er belæg for at vise mistillid til politiets evne til at agere.

- Jeg er på alle mulige måder stor tilhænger af ny teknologi. Men lad os da bruge den positivt og fremsynet. Lad os bruge den til politiarbejde og tryghed og efterforskning. Forslaget om videokameraer blev sendt ud i æteren som et redskab til at overvåge, at dansk politi opfører sig ordentligt. Man kan undre sig over, at et politi, som topper alle tillidsmålinger, skal udsættes for den slags forslag fra de politikere, som er bundskrabere i samme tillidsmålinger. Det er slet ikke i orden at mistænkeliggøre en faggruppe, der hver eneste dag leverer et fantastisk flot stykke arbejde. Dermed ikke sagt, at videokameraerne ikke kan anvendes på en god og fornuftig måde i situationer, hvor politiet risikerer liv og lemmer, og hvor en videooptagelse måske kan forebygge angreb mod den enkelte kollega, siger Claus Oxfeldt.